Wznowienie, okazanie granic i punktów granicznych

Wznowienie granic polega na odnalezieniu ? na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów ? istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. Od czynności wznowienia granic należy odróżnić rozgraniczenie nieruchomości które wykonujemy w przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie wznowienia granic nieruchomości czyli gdy dane geodezyjne nie są wystarczające do jednoznacznego określenia pierwotnego położenia punktów granicznych i przebiegu linii granicznych.

Etapy realizacji zlecenia:

  • Przyjęcie zlecenia (potrzebne dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z oznaczonymi granicami objętymi zleceniem)
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
  • Analiza materiałów uzyskanych w PODGiK oraz przygotowanie danych do odszukania lub wznowienia punktów granicznych.
  • Wykonanie czynności technicznych w terenie
  • Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic właścicieli nieruchomości zainteresowanych ustaleniem granic
  • Okazanie granic zainteresowanym osobom i sporządzenie Protokółu wznowienia granic nieruchomości
  • Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w PODGiK
  • Przekazanie dokumentacji prawnej dla zleceniodawcy (Mapa nieruchomości, Wyciąg z wykazu zmian gruntowych-dokumentację sporządza się jedynie w przypadku gdy wystąpiły jakieś rozbieżności dotyczące powierzchni działek w innym wypadku nie sporządza się dokumentacji prawnej).

Termin wykonania wznowienia granic zależy głównie od wielkości nieruchomości, której granice będą wznawiane oraz od ilości punktów granicznych do wznowienia. Nie bez znaczenia jest też rodzaj i jakość dokumentacji dotyczącej tych granic przechowywanej w zasobie geodezyjnym oraz czas przygotowania tych materiałów przez pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zazwyczaj termin realizacji takiego zlecenia wynosi od trzech do czterech tygodni od daty przyjęcia zlecenia.

Skontaktuj się

Jeżeli mają Państwo pytania, potrzebują pomocy geodety, zapraszamy do kontaktu.

Loading map...

Napisz do nas!

Wprowadź swoje imię, nazwisko, nazwę.
Wprowadź swój adres Email.
Wprowadź wiadomość.

OK Geodeta Olsztyn

Usługi Geodezyjne Michał Korniak

10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 11/65

ok.olsztyn@gmail.com

+48 607 779 784

Znajdź nas