Wykonywanie map do celów projektowych w wersjach analogowych i cyfrowych

Mapy do celów projektowych - są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczaniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Mapa do celów projektowych przedstawia teren zawarty w granicach obszaru inwestycji wraz z dodatkowym pasem terenu o szerokości co najmniej 30 metrów (tak zwany ?kołnierz?). Treść mapy do celów projektowych prócz elementów mapy zasadniczej zawiera wszystkie inne szczegóły wskazane przez projektanta. Mapę do celów projektowych wykonuje się w skali 1:500 lub dla obiektów liniowych 1:1000.

Etapy realizacji zlecenia:

  • Przyjęcie zlecenia (potrzebne dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z naniesionym zasięgiem opracowania)
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
  • Wykonanie pomiaru aktualizacyjnego w terenie
  • Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w PODGiK.

Wykonanie map trwa od dwóch tygodni do kilku miesięcy zależnie od wielkości opracowywanego terenu oraz od sprawnego działania administracji państwowej w danym powiecie. Mapa do celów projektowych może być wykonana w zależności od potrzeb i dostępnych materiałów wyjściowych w wersji analogowej lub cyfrowej.

Skontaktuj się

Jeżeli mają Państwo pytania, potrzebują pomocy geodety, zapraszamy do kontaktu.

Loading map...

Napisz do nas!

Wprowadź swoje imię, nazwisko, nazwę.
Wprowadź swój adres Email.
Wprowadź wiadomość.

OK Geodeta Olsztyn

Usługi Geodezyjne Michał Korniak

10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 11/65

ok.olsztyn@gmail.com

+48 607 779 784

Znajdź nas